Przypominam, że zbiórki przed wyjazdami na kolejne turnusy naszego obozu są o godzinie 9.00 na terenie naszego Ośrodka, czyli przy ulicy Kosmowskiej!

 To oznacza, że w sobotę 14 lipca oraz 28 lipca wszyscy, którzy chcą jechać na obóz do Kurozwęk przybywają do klubu na godzinę 9!

 
Terminy kolejnych turnusów:
I turnus - 30.06 - 14.07.2018
II turnus - 14.07 - 28.07.2018
III turnus - 28.07 - 11.08.2018

Karty zdrowia:
 
Karty zgłoszeniowe: