Nasze zajęcia przeznaczone są dla młodzieży szkolnej od 11 do 21 roku życia. Dział jeździecki zajmuje się szkoleniem jeździeckim, w skład którego wchodzą:

  • doskonalenie nabytych umiejętności
  • przygotowanie uczestników do zawodów rekreacyjnych w skokach, ujeżdżeniu oraz rajdów
  • poszerzenie wiedzy hipologicznej

jazda1

Ucząc jeździć nie zapominamy o tym, że równie ważną rolę odgrywa tutaj aspekt wychowawczy młodzieży:

  • wychowanie przez pracę(dyżury stajenne lub nocne, pomoc w organizacji imprez - dające możliwości uzyskania zniżki)
  • wpajanie szacunku i dbałości o konia, troski o jego zdrowie, kondycję, stan psychiczny, odpowiedzialności za siebie i konia
  • nauka efektywnego aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
  • nauka zasad zachowania się w grupie, przestrzegania reguł dobrego zachowania i kultury osobistej, nawiązywanie wzajemnych kontaktów i przyjaźni
  • poszerzanie wiedzy i zainteresowań.

Jazdy odbywają się codziennie przez cały rok w grupach 10-osobowych. Klub dysponuje ujeżdżalnią na której pod bacznym okiem instruktora kształcone są umiejętności jeźdźców. Zajęcia z grupami zaawansowanymi mają na celu umocnienie i uelastycznienie dosiadu. Uczestnicy jazd uczą się pokonywania przeszkód i cavaletti, a także doskonalą czynności obsługi stajennej, uczą się wykonywania prostych zabiegów weterynaryjnych. Najlepsi jeźdźcy są przygotowywani do towarzyskich zawodów jeździeckich w skokach, ujeżdżeniu oraz rajdów na orientację.spacer Jazdy terenowe odbywają się po pobliskich lasach i polach.Dla początkujących i mniej zaawansowanych jeźdźców - jazdy spacerowe oraz dla tych, którzy posiadają zaawansowane zdolności - cross.

jazda2      spacer