W sobotę 4 czerwca 2016 roku w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej Tabun odbył się Integracyjny Dzień Dziecka, tzw. Gwaszeniada, która w tym roku impreza przebiegała pod hasłem „Wędrujemy po regionach Polski”.


Część oficjalną rozpoczął konny korowód dzieci przebranych w stroje ludowe, następnie odbył się pokaz jazdy konnej pod tytułem „Ułan i Dziewczyna” oraz „Kadryl na ludowo”. Kulminacją części oficjalnej było przyjęcie do stada przybyłych w tym roku szkolnym do ORiRK Tabun koni o imionach Winnetou i Elegia. Chrzestnymi zostali Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Pani Cecylia Chrząścik oraz Prezydent Miasta Krakowa do Spraw Inwestycji Pan Tadeusz Trzmiel.
Po części oficjalnej dzieci wraz z rodzinami udały się na „Wędrówkę po regionach Polski”, gdzie miały okazję bawić się i uczyć poprzez udział w grze terenowej. Na kolejnych punktach rozpoznawały zamki na terenie Polski, muzykę z różnych regionów kraju, różnicowały zboża, przypisywały stroje ludowe i bogactwa naturalne do regionów Polski, wyszukiwały warzywa ukryte w sianie i komponowały poczęstunek dla koni. Uczyły się również zachowań ekologicznych segregując odpady.
Wszyscy mieli okazję skorzystać z przejażdżek konnych, bawić się na dmuchanym zamku oraz pozować do pamiątkowych zdjęć w strojach ludowych.
Na koniec odbyła się uczta, a dzieci uczestniczące w zabawie otrzymały drobne upominki.
W imprezie wzięło udział około 160 osób, w tym zaproszeni goście na czele z Dyrekcją MDK panią Aleksandrą Grodecką i Krystyną Marcinkowską, radniz dzielnicy VII i V oraz zaprzyjaźnieni z MDK pracownicy Urzędu Miasta.
Wszyscy świetnie się bawili, na twarzach dzieci i rodziców gościł uśmiech a do powodzenia imprezy przyczyniła się również słoneczna pogoda.

Organizator imprezy
Joanna Kozik