Początek wakacji koniecznie w Tabunie!

Program przygotowany jest dla młodzieży o lekkim /umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dobrze funkcjonującej w grupie, posiadającej zdolności komunikacji (mowa lub komunikacja alternatywna) i podstawowe umiejętności codziennego życia.

Zapewniamy terapię prowadzoną przez profesjonalnych hipoterapeutów i rehabilitantów, oraz codzienne zajęcia rekreacyjne pod okiem wykwalifikowanej kadry.

Program 9.00- 15.30:

(Dyżur opiekuńczy nauczyciela do 16.00)

    codzienne indywidualne zajęcia hipoterapii

    zajęcia świetlicowe (konkursy plastyczne, zabawy, gry, quizy)

    zajęcia ruchowe (gry ruchowe, gry terenowe, spacery)

    dla chętnych indywidualne zajęcia rehabilitacji na salce. (Uwaga: tylko 10 miejsc. PIERWSZEŃSTWO MAJĄ PACJENCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ. Indywidualne zajęcia rehabilitacji niekiedy zaczynają się przed lub kończą po zajęciach programowych. W takich przypadkach dzieci są już pod opieką rodziców)

oraz dzięki dofinansowaniu przez Radę Dzielnicy V Miasta Krakowa:

    profesjonalna opieka i warsztaty tematyczne na terenie ośrodka

    ciepły posiłek

    warsztaty wyjazdowe*

    wycieczka połączona z hipoterapią**

Koszt 400 / 525 zł *

ZAPISY od poniedziałku 27.03.2023 tylko w biurze ORiRK TABUN, osobiście lub telefonicznie.

Termin wpłaty gwarantującej miejsce do 1 MAJA 2023,

kwota zaliczki 100 zł (zaliczka jest bezzwrotna)

Kwotę całkowitą za 5 dni prosimy wpłacić do 5 czerwca 2023

NUMER KONTA: 91 1020 2906 0000 1102 0356 7617

Zapisy tylko za zgodą instruktora ORiRK Tabun prowadzącego zajęcia hipoterapii/ rehabilitacji.

Ważne: Wymagana zgoda lekarza specjalisty na uczestnictwo w zajęciach hipoterapii. Nie dotyczy uczestników zajęć ORIRK TABUN którzy już dostarczyli takie zaświadczenie na rok szkolny 2022/23.

*Cena 400zł obejmuje zajęcia hipoterapii; cena 525zł obejmuje zajęcia hipoterapii i rehabilitacji.

**TRANSPORT ZWYKŁYMI ŚRODKAMI KOMUNIKACJI (autobusy MPK, busy nie przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych).