Wiosenne zawody w skokach przez przeszkody odbędą się w niedzielę 28 kwietnia.

Ważne informacje:
Zapisy u instruktorów od czwartku 7.03
Lista koni dostępnych na poszczególne konkursy będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w ORIRK TABUN i udostępniona na FB
Koszt uczestnictwa: 60 zł (z tego do 30 zł można zapłacić bonami) .
Termin wpłat: 15 marca ( wtedy nastąpi oficjalny przydział koni dla osób które wpłaciły wpisowe).
konto:
ORiRK TABUN : 91 1020 2906 0000 1102 0356 7617
Tytuł przelewu: Zawody skokowe + Imię nazwisko zawodnika.

Przypominamy, że prawo do startu mają osoby które wzięły udział w jesiennych zawodach ujeżdżeniowych.