Na zawody zapraszamy uczestników którzy ukończyli 14 lat i posiadają umiejętności jeździeckie na poziomie brązowej odznaki 

Zawody zostaną rozegrana w niedzielę 13 maja na terenie naszego Ośrodka

W programie:
 09 00 - 10 00 – odprawa zawodników
 10 00 – 12 30 – Faza MA - kontrola tempa
 13 00 – 14 00 – zapoznanie się z trasą PTV
 14 00 – 17 00 – faza PTV

26 kwietnia zostanie wywieszona ostateczna lista z przydziałem koni. Każdy koń może startować tylko 1 raz! O zakwalifikowaniu się na zawody i doborze konia ostateczną decyzję podejmuje organizator!!!! Po informacji o zakwalifikowaniu się prosimy o wpłatę wpisowego o wysokości 70 zł.(połowa tej sumy może być płatna bonami) na konto " Tabuna" 

91 1020 2906 0000 1102 0356 7617

Wpłaty należy dokonać do 07.05.2018!

Konkurencja T.R.E.C. wymaga pełnego zakresu umiejętności koniecznych w turystycznej jeździe terenowej takich jak: orientacja w zróżnicowanym terenie, wytrzymałość, umiejętność pokonywania naturalnych przeszkód terenowych, a nawet planowanie tempa i rozkładu sił w trakcie pokonywanej trasy.
W tym roku zawody składają się z dwóch faz punktowanych łącznie:
Fazy M.A. (kontrola tempa) – polegającej na zaprezentowaniu umiejętności jak najwolniejszego galopu i jak najszybszego stępa w korytarzu o długości 150 m.
 Fazy PTV (próba terenowa) - trasy w terenie z 16 przeszkodami naturalnymi lub sztucznymi do pokonania.
Zawody zostaną rozegrane wg regulaminu T.R.E.C. PTTK będącego do wglądu w Ośrodku lub na stronie www.gtj.pttk.pl w zakładce TREC