Tradycyjny rajd majowy odbędzie się w dnaich 2.05. – 3.05.


Wyjazd z Tabuna 2 maja około 10.00 rano, w Czernej obiadokolacja i nocleg, a 3 maja po śniadaniu wyruszamy w drogę powrotną. 
Uczestnicy rajdu muszą mieć 16 i opanowaną jazdę w terenie.
KOSZT RAJDU: 250 ZŁ, Z CZEGO 100 MOŻNA OPŁACIĆ BONAMI. 
WPŁATY PIENIĘŻNE TYLKO W GOTÓWCE!

Wpisujcie się na listę w klubie, pogoda już zamówiona, a liczba miejsc ograniczona!