Miło nam zaprosić do uczestnictwa w kolejnym rajdzie hipoterapii połączonym z piknikiem rodzinnym. Jest to impreza integracyjna skierowana zarówno do pacjentów hipoterapii jak ich rodzin.

Pacjenci pod opieką instruktora i wolontariuszy będą mieli okazję przejechać trasę w terenie i przeżyć wrażenia dotąd dostępne tylko pełnosprawnym jeźdźcom. Jak na typowym rajdzie konnym będą pokonywać wzniesienia terenu czy przejeżdżać pod niskimi gałęziami. Będą też mogli opiekowali się swoimi wierzchowcami: tak jak podczas prawdziwych rajdów będą poić konie, rozsiodływać, wypuścić na popas.
Na miejscu docelowym (łąka na Bielanach) jeźdźcy spotykają się ze swoimi opiekunami, przyjaciółmi i pozostałymi uczestnikami rajdu. Wszyscy uczestniczą w integracyjnym pikniku rodzinnym podczas którego odbywa się wspólne grillowanie oraz gry i zabawy plenerowe.
W rajdzie będą uczestniczyć dwie grupy jeździeckie :
Grupa I
Dzieci jadące ze stajni na łąkę na Bielanach. Rajd stepem, każdy koń będzie prowadzony a jeździec asekurowany.
Grupa II
Dzieci jadące z miejsca pikniku (łąka na Bielanach) do stajni. Rajd stepem, każdy koń będzie prowadzony a jeździec asekurowany.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
PROGRAM DLA GRUPY I:
11.30 zbiórka w stajni grupy I, przydział koni, założenie kasków
ochronnych
12.00 wyjazd uczestników na rajd (w tym czasie rodziców i osoby
towarzyszące zapraszamy na łąkę docelową na piknik)
13.00 przyjazd uczestników na miejsce pikniku, rozsiodłanie
i puszczenie na trawę koni
13.00- ok.15.00 WSPÓLNY PIKNIK RODZINNY Z GRILOWANIEM OBYDWU GRUP JEŹDZIECKICH I OSÓB TOWARZYSZĄCYCH
Dzieci jadące w grupie I rodzice odbierają na miejscu pikniku.
PROGRAM DLA GRUPY II:
13.00 zbiórka na miejscu pikniku ( Łąka na Bielanach)
13.00- ok.15.00 WSPÓLNY PIKNIK RODZINNY WRAZ Z GRILOWANIEM OBYDWU GRUP JEŹDZIECKICH I OSÓB TOWARZYSZĄCYCH
ok.14.30 przygotowanie koni do rajdu powrotnego
ok 15.00 wyjazd na rajd grupy II ( z Bielan do stajni)
ok. 16.00 przyjazd do stajni, rozsiodłanie, czyszczenie koni
Jeźdźców jadących w grupie II prosimy odbierać w stajni po godzinie 16.00
Prosimy, by dzieci na przejazd miały na sobie elastyczne spodnie z długimi nogawkami.
Prosimy też o zabranie ze sobą na piknik koca / karimaty do siedzenia. Informujemy także, że w plenerze nie ma sanitariatów.
Przydziału jeźdźców do grup dokonują organizatorzy.
REZERWACJA MIEJSC
Zgłoszenia poprzez instruktorów prowadzących zajęcia hipoterapii.
Prosimy podawać imię, nazwisko dziecka oraz koniecznie telefon kontaktowy
i adres mail.
Koszt dla uczestnika – 60 zł, w tym przejazd konno, kiełbaska, zapiekanka, napój.
Koszt opiekuna i każdej osoby towarzyszącej (za piknik): 6 zł/osoba.
OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA HIPOTERAPEUTY I KONSULTACJĘ Z NIM CZY DZIECKO ( POD WZGLĘDAMI ZDROWOTNYMI) MOŻE UCZESTNICZYĆ W RAJDZIE. INSTRUKTOR ZAPISUJE UCZESTNIKA NA LISTĘ KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ Z BIURZE ORIRK TABUN.
Koszt dla uczestnika – 60 zł, w tym przejazd konno, kiełbaska, zapiekanka, napój.
Koszt opiekuna i każdej osoby towarzyszącej (na zakup produktów spożywczych na piknik): 6 zł/osoba.
Prosimy o dostarczenie kart zgłoszeniowych oraz sumaryczną wpłatę za uczestnika
i osoby towarzyszące do dnia 25 maja 2019 (termin wpływu na konto ORIRK TABUN). KONTO: ORiRK TABUN - 91 1020 2906 0000 1102 0356 7617
TYTUŁ PRZELEWU : HIPORAJD Imię nazwisko uczestnika + ilość osób towarzyszących. (np.: HIPORAJD Jaś Kowalski + 3 osoby)
GWARANCJA UCZESTNICTWA W RAJDZIE TYLKO PO TERMINOWEJ WPŁACIE NALEŻNOŚCI I DOSTARCZENIU KARTY ZGŁOSZENIOWEJ.
UWAGA:
W przypadku złej pogody impreza zostanie odwołana (koszty zwrócone) lub za porozumieniem z uczestnikami przeniesiona na kolejny weekend, natomiast nie będą zwracane koszty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie.

DOKUMENTY DO POBRANIA: