Godziny zajęć:

- według ustaleń indywidualnych z instruktorami hipoterapii